Juridisch beleid

Verklaring 1. Ik bevestig dat ik begrijp dat het inhaleren van lachgas een risico inhoudt op ernstige
gevolgen voor de gezondheid. De risico's omvatten narcose, verstikking en mogelijk, de dood.

 

Verklaring 2. Ik bevestig dat ik de genoemde koper ben en dat ik ouder ben dan 18 jaar en handel namens het genoemde bedrijf of de genoemde handelaar.

 

Verklaring 3. Ik bevestig dat ik niet van plan ben de Goederen te misbruiken en dat ik niet van plan ben de Goederen te leveren aan iemand van wie ik denk (i) dat hij van plan is deze producten te misbruiken of (ii) dat hij jonger is dan 18 jaar.

 

Verklaring 4. Ik bevestig dat ik deze Goederen niet opzettelijk zal gebruiken of verkopen voor de psychoactieve of medische werking ervan.

 

Stelling 5. Ik bevestig dat ik alle redelijke maatregelen zal nemen om ervoor te zorgen dat de Goederen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

 

Verklaring 6. Ik bevestig dat ik alle redelijke maatregelen zal nemen om ervoor te zorgen dat de Goederen in veilige bewaring worden gehouden, zodat zij niet toegankelijk zijn voor minderjarigen of voor misbruikers.

 

Stelling 7. Ik bevestig dat als ik van plan ben de Goederen door te verkopen, dat alle vereiste bewegwijzering, etikettering
en/of informatie die betrekking heeft op of vergezeld gaat van de Goederen uitlegt dat het voor catering gebruik is
en geen ander gebruik suggereert.

 

Stelling 8. Ik bevestig dat ik mij bewust ben van de GEVAARLIJKE aard van Lachgas en dat ik niet zal
interfereren aan de verpakking om enige veiligheidsinformatie te verdoezelen en dat ik alle nodige
maatregelen zal nemen met betrekking tot opslag en vervoer.

 

Verklaring 9. Ik bevestig dat de Goederen NOOIT aan boord van een vliegtuig zullen worden gebracht en ik zal de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat iedereen aan wie ik de Goederen in overeenstemming met deze verklaring lever, dezelfde voorzorgsmaatregelen zal nemen.

 

Stelling 10. Ik bevestig dat de N2O Opladers nooit zullen worden verwarmd op welke manier dan ook, noch doorboord door
alles anders dan een gecertificeerde slagroom dispenser en ik zal de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat iedereen aan wie ik de Goederen lever in overeenstemming met deze verklaring dezelfde
voorzorgsmaatregelen zal nemen.

 

Stelling 11. Ik bevestig dat ik begrijp dat het gebruik van deze Goederen strikt beperkt is tot legitieme en legale doeleinden en ik ga ermee akkoord te voldoen aan de Franse Wet ... zoals van toepassing
en zoals bijgewerkt van tijd tot tijd.