Právní politika

Výrok 1. Potvrzuji, že jsem srozuměn/a s tím, že inhalace oxidu dusného s sebou nese riziko vážného poškození zdraví.
zdravotní důsledky. Mezi rizika patří narkóza, udušení a případně i smrt.

 

Prohlášení 2. Potvrzuji, že jsem jmenovaný kupující a že jsem starší 18 let a jednám jménem uvedené společnosti nebo obchodu.

 

Prohlášení 3. Potvrzuji, že nenavrhuji zneužití Zboží ani nenavrhuji dodání Zboží osobám, o kterých se domnívám, že (i) mají v úmyslu tyto produkty zneužít nebo (ii) jsou mladší 18 let.

 

Výrok 4. Potvrzuji, že toto zboží nebudu vědomě používat ani prodávat pro jeho psychoaktivní nebo léčebné účinky.

 

Prohlášení 5. Potvrzuji, že přijmu veškerá přiměřená opatření, aby bylo Zboží používáno
pouze v souladu s pokyny výrobce.

 

Prohlášení 6. Potvrzuji, že přijmu veškerá přiměřená opatření k zajištění bezpečného uložení zboží tak, aby se k němu nedostaly nezletilé osoby ani osoby, které jej zneužijí.

 

Prohlášení 7. Potvrzuji, že pokud mám v plánu Zboží dále prodat, veškeré požadované označení, štítky
a/nebo informace, které se vztahují ke Zboží nebo jsou k němu přiloženy, vysvětlují, že je určeno pro stravovací účely
a nenaznačují jiné použití.

 

Prohlášení 8. Potvrzuji, že jsem si vědom(a) NEBEZPEČNÉ povahy oxidu dusného a nebudu
zasahovat do obalu tak, abych zakryl(a) bezpečnostní informace, a učiním veškerá nezbytná
opatření týkající se skladování a přepravy.

 

Výrok 9. Potvrzuji, že Zboží nebude NIKDY umístěno na palubu jakéhokoli typu letadla, a že přijmu náležitá opatření, abych zajistil, že kdokoli, komu Zboží dodám v souladu s tímto prohlášením, přijme stejná opatření.

 

Prohlášení 10. Potvrzuji, že nabíječky N2O nebudou nikdy žádným způsobem zahřívány ani propichovány
jiným než certifikovaným dávkovačem šlehačky, a přijmu náležitá opatření, abych zajistil, že kdokoli, komu zboží dodám v souladu s tímto prohlášením, přijme stejná
opatření.

 

Prohlášení 11. Potvrzuji, že jsem srozuměn/a s tím, že používání tohoto zboží je přísně omezeno na legitimní a zákonné účely, a souhlasím s tím, že budu dodržovat francouzské zákony ... v platném
a čas od času aktualizovaném znění.