Förfalskningar - den dyraste formen (1)
Dela 'Förfalskningar - den dyraste formen av sparande! Varför bör du undvika dem?' på dina sociala medier
Facebook
Twitter
WhatsApp
E-post

Förfalskningar - den dyraste formen av sparande! Varför bör du undvika dem?

Daniel Toss -
Facebook
Twitter
WhatsApp
E-post
Innehållsförteckning

Ju bättre produkten är, desto snabbare blir den ett mål för imitation. Detta innebär en enorm utmaning för alla marknadsaktörer, tillverkare, leverantörer och konsumenter. Förfalskningar kan leda till skador och utsätta säljare och producenter för rättsliga följder. Bland många allvarliga nackdelar har dessa imitationsprodukter bara en vilseledande "fördel" - ett lägre pris. Är det värt att offra kundernas förtroende och rykte? Låt oss undersöka hur man känner igen förfalskningar och de risker som är förknippade med dem.

Känna igen vanliga tecken på förfalskningar

Ibland kan det vara svårt att skilja mellan original och förfalskning. Några signaler kan dock hjälpa till med detta.

Certifiering saknas

En viktig varningssignal är om produkten saknar officiella certifikat som bekräftar att den uppfyller nödvändiga standarder och branschnormer. Legitima produkter levereras vanligtvis med dokumentation som bevisar deras kvalitet och säkerhet.

Avsaknaden av certifikat kan dock tyda på detta:

 • mycket material av låg kvalitet;
 • fattig mekanismer som lätt kan gå sönder och kräver ständiga reparationer; 
 • tvivelaktiga produkters produktionskvalitet:
  • görs med otillräcklig utrustning,
  • som produceras av inkompetenta individer,
  • utan kvalitetskontroll.

Fråga tillverkaren eller distributören om certifieringar
för att säkerställa att produkten är äkta och säker
och uppfyller särskilda krav.

Ett ärligt företag kommer gärna att bekräfta den höga kvaliteten på sina produkter genom att förse dig med lämplig dokumentation.

Etiketter för produkter

Kontrollera etiketter, märkningar och information på förpackningen. Inkonsekvenser mellan vad som deklareras och vad som står på produkten kan vara en signal om oärliga metoder.

Vissa företag som erbjuder förfalskade varor är medvetna om den ökande medvetenheten bland konsumenterna. Därför tar de till ännu "mer sofistikerade" bedrägerier, t.ex. felaktiga och oärliga deklarationer av produkternas egenskaper. Detta innebär att vissa tillverkare ger falsk information om värde, ursprung eller sammansättning av produkten.

Detta kan betraktas som ett brott och leda till straffrättsligt ansvar inför domstol!

För lågt pris

Förfalskningar lockar med ett lågt pris. Det är dock värt att titta på orsakerna till detta. De beror vanligtvis på hög felfrekvens, sämre kvalitet på material, brist på korrekta tillverkningsförfaranden, dåligt kunnande, ingen eller mycket kort garanti perioder och en otillräcklig skaderegleringsprocess

Billiga förfalskningar är dyra i driftskostnader (eftersom de ofta går sönder) och utgör en säkerhetsrisk. Därför är deras pris ofta märkligt lågt.

Billiga förfalskningar är dyra för kunderna i form av driftskostnader (eftersom de ofta går sönder) och utgör en säkerhetsrisk. Därför är deras pris ofta märkligt lågt.

Förfalskningar i vår bransch - varför är det inte värt det?

Faran med förfalskade krämladdare ligger främst i att säkerhets- och kvalitetsstandarderna kan äventyras. 

Autentiska gräddladdare är utformade för att uppfylla särskilda säkerhetsföreskrifter och kvalitetskontroller för att garantera säker användning i kulinariska applikationer.

Förfalskade gräddladdare kan medföra följande risker:

Tryckproblem

Krämladdare är tryckbehållare, och förfalskade versioner uppfyller kanske inte de tryckstandarder som krävs. Detta kan leda till att dispensrarna inte fungerar som de ska, vilket risk för explosioner eller annan tryckrelaterad olycka

Kemisk kontaminering

Förfalskade produkter kan innehålla orenheter eller skadliga kemikalier som kan läcka ut i krämen vid utmatning, vilket utgör en hälsorisk för konsumenterna.

Produktfel

Undermåliga tillverkningsprocesser i förfalskade produkter kan leda till produktfel eller läckage, leder till slöseri, olägenheter och potentiella säkerhetsrisker.

Materialsäkerhet

Förfalskade produkter kan vara tillverkade av undermåliga material som kan utgöra hälsorisker när de kommer i kontakt med livsmedel. Osäkra material kan förorena krämen eller andra ämnen som dispenseras.

Bristande kvalitetskontroll

Äkta produkter genomgår rigorösa kvalitetskontroller för att uppfylla säkerhets- och prestandanormer. Förfalskade produkter saknar vanligtvis sådana kontroller, vilket ökar sannolikheten för defekter och säkerhetsproblem.
En ytterligare nackdel med att använda förfalskningar:

Ett dåligt rykte som arbetsgivare

Välja och beställa förfalskningar för det egna företaget skadar ledarens rykte och auktoritet och hela företaget. I det långa loppet kan detta påverka effektiviteten, de anställdas lojalitet och företagets marknadsposition.

Varför är det bättre att inte använda eller erbjuda förfalskningar?

 • Det är farligt: kunder kan skadas!
 • Det är en dyr lösning: ständiga reparationer eller klagomål.
 • Det är olagligt: detta kan leda till straffrättsligt ansvar inför domstol!
 • Det är olönsamt: Om kunder och medarbetare inte litar på ett företag urholkas företagets rykte, vilket i sin tur leder till försämrad konkurrenskraft och minskad vinst.

För att minska denna risk bör konsumenter och företag köpa gräddladdare från välrenommerade och auktoriserade leverantörer som följer säkerhets- och kvalitetsstandarder.

Hur kontrollerar jag om min Cream Deluxe är ett original?

Om du behöver kontrollera om din produkt är äkta finns det ett enkelt sätt att göra det på. Vi har tryckt Säker QR koder på våra Cream-Deluxe laddare. Dessa är PiQR-koder som skydda våra produkter mot förfalskningar. När du har skannat den får du information om produktkontroll.

Dela 'Förfalskningar - den dyraste formen av sparande! Varför bör du undvika dem?' på dina sociala medier
Facebook
Twitter
WhatsApp
E-post