Фалшификати - най-скъпата форма (1)
Сподели 'Фалшификати - най-скъпата форма на спестяване! Защо трябва да ги избягвате?' във вашите социални мрежи
Facebook
Twitter
WhatsApp
Имейл

Фалшификати - най-скъпата форма на спестяване! Защо трябва да ги избягвате?

Даниел Тос -
Facebook
Twitter
WhatsApp
Имейл
Съдържание

Колкото по-добър е продуктът, толкова по-бързо става обект на имитация. Това представлява огромно предизвикателство за всички участници на пазара - производители, доставчици и потребители. Фалшификатите могат да доведат до наранявания и да изложат продавачите и производителите на правни последствия.. Наред с многобройните сериозни недостатъци, тези имитиращи продукти могат да се похвалят само с едно подвеждащо "предимство" - по-ниска цена. Струва ли си да се жертва доверието и репутацията на клиентите? Нека да проучим как да разпознаваме фалшификатите и свързаните с тях рискове.

Разпознаване на общите признаци на фалшификати

Понякога може да е трудно да се направи разлика между оригинал и фалшификат. Все пак няколко сигнала могат да помогнат за това.

Липсващо удостоверение

Един от основните сигнали е, че продуктът няма официални сертификати, които да потвърждават, че отговаря на изискваните стандарти и индустриални норми. Легитимните продукти обикновено са снабдени с документи, доказващи тяхното качество и безопасност.

Липсата на сертификати обаче може да показва:

 • много нискокачествени материали;
 • беден механизми които могат лесно да се счупят и да изискват постоянни ремонти; 
 • съмнително качество на производството на продуктите:
  • направени с неподходящо оборудване,
  • произведени от некомпетентни лица,
  • без контрол на качеството.

Попитайте производителя или дистрибутора за сертификати
за да се гарантира, че продуктът е истински и безопасен.
и отговаря на определени стандарти.

Една честна компания с удоволствие ще потвърди високото качество на своите продукти, като ви предостави съответната документация..

Етикети на продукти

Проверете етикетите, маркировката и информацията върху опаковката. Несъответствията между декларираното и това, което е поставено върху продукта, могат да бъдат сигнал за нелоялни практики.

Някои компании, предлагащи фалшиви стоки, са наясно с нарастващата информираност на потребителите. Затова те прибягват до още "по-сложни" измами, като например неточно и нечестно деклариране на характеристиките или свойствата на своите продукти. Това означава, че някои производители предоставят невярна информация относно стойността, произхода или състава на продукта. на продукта.

Това може да се счита за престъпление и да доведе до наказателна отговорност пред съда!

Твърде ниска цена

Фалшификати примамват с ниска цена. Струва си обаче да разгледаме причините за това. Те обикновено се дължат на висок процент на неизправност, по-ниско качество на материали, липса на подходящи производствени процедури, лошо ноу-хау, липса на гаранция или много кратка гаранция периоди и неадекватен процес на предявяване на претенции

Евтините фалшификати са скъпи от гледна точка на експлоатационните разходи (предвид честите им повреди) и представляват риск за безопасността. Затова цената им често е странно ниска.

Евтините фалшификати са скъпи за клиентите от гледна точка на експлоатационните разходи (предвид честите им повреди) и представляват риск за безопасността. Затова цената им често е странно ниска.

Фалшификати в нашата индустрия - защо не си струва?

Опасността, свързана с фалшивите зарядни устройства за кремове, се крие най-вече в потенциалното нарушаване на стандартите за безопасност и качество. 

Автентичните зарядни устройства за сметана са проектирани така, че да отговарят на специфични разпоредби за безопасност и контрол на качеството, за да се гарантира безопасното им използване в кулинарията.

Фалшивите зарядни устройства за кремове могат да създадат следните рискове:

Проблеми с налягането

Зарядните устройства за кремове са контейнери под налягане и фалшивите версии може да не отговарят на необходимите стандарти за налягане. Това може да доведе до неправилно функциониране на дозаторите, което риск от експлозии или друг инцидент, свързан с налягането

Химическо замърсяване

Фалшивите продукти могат да съдържат примеси или вредни химикали, които могат да попаднат в крема. по време на дозиране, което представлява опасност за здравето на потребителите.

Повреда на продукта

Нестандартните производствени процеси във фалшивите продукти могат да доведат до повреда или изтичане на продукта, което води до разхищение., неудобства и потенциални рискове за безопасността.

Безопасност на материалите

Фалшивите продукти могат да бъдат изработени от нестандартни материали, които могат да представляват рискове за здравето, когато влизат в контакт с храни. Опасните материали могат да замърсят дозирания крем или други вещества.

Липса на контрол на качеството

Автентичните продукти се подлагат на строг контрол на качеството, за да отговарят на стандартите за безопасност и ефективност. При фалшивите продукти обикновено липсва такъв контрол, което увеличава вероятността от дефекти и проблеми с безопасността.
Допълнителен недостатък на използването на фалшификати:

лоша репутация на работодателя

Избор и поръчване на фалшификати за своята компания накърнява репутацията и авторитета на лидера и цялата компания. В дългосрочен план това може да повлияе на ефективността, лоялността на служителите и пазарната позиция на предприятието.

Защо е по-добре да не се използват или предлагат фалшификати?

 • Това е опасно: клиентите могат да бъдат наранени!
 • Това е скъпо решение: постоянни ремонти или оплаквания.
 • Това е незаконно: това може да доведе до наказателна отговорност пред съда!
 • Тя е нерентабилна: Липсата на доверие от страна на клиентите и служителите подкопава репутацията на компанията, проправяйки пряк път към загуба на конкурентноспособност и намаляване на печалбите.

Потребителите и компаниите трябва да купуват зарядни устройства за кремове от реномирани и оторизирани доставчици, за да намалят този риск, спазвайки стандартите за безопасност и качество.

Как да проверя дали моят Cream Deluxe е оригинален?

Ако трябва да проверите дали продуктът ви е автентичен, можете да го направите по един лесен начин. Ние сме отпечатали Сигурен QR кодове на нашите зарядни устройства Cream-Deluxe. Това са PiQR кодове, които защита на нашите продукти от фалшифициране. След като го сканирате, ще получите информация за проверка на продукта.

Сподели 'Фалшификати - най-скъпата форма на спестяване! Защо трябва да ги избягвате?' във вашите социални мрежи
Facebook
Twitter
WhatsApp
Имейл

Вход

Нямате акаунт?